aft.fman.tech

Sàn giao dịch nông sản ...

Group 2
AFT là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. AFT liên kết các DN, nhà sản xuất – tiêu thụ thực phẩm an toàn – minh bạch, có trách nhiệm với xã hội mang khẩu hiệu:

“Thực phẩm an toàn cần minh bạch”.

Các DN làm thực phẩm an toàn sẽ cùng sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, minh bạch thông tin, vì sức khỏe cộng đồng. AFT cũng giúp gia tăng uy tín, bảo vệ và tạo môi trường phát triển thuận lợi cho các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm minh bạch, an toàn, lành mạnh ở Việt Nam và tiến ra thế giới. Chung tay bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sức khoẻ cộng đồng. Giáo dục cải tạo vì một nền sản xuất sạch và cung cấp thực phẩm minh bạch.
Our Products

Highest Quality

Handmade

Made with passion by 300+ curators across the country.

100% Natural

Eat local, consume local, closer to nature.

Curated Products

Eat local, consume local, closer to nature.

logo-cnskh-temp-500

Modern Farm

Made with passion by 300+ curators across the country.

Alway Fresh

Eat local, consume local, closer to nature.

Sustainable

Chemical free consumption IN and ON your body.

Our Team

We Are The Best Team

Sherri Horton
Founder
Hector Stokes
Farmer
Aliesha Preston
Farmer
Eiliyah Gould
Farmer